Korzyści wynikające ze zwalczania chwastów w plonach

Herbicydy mogą zniszczyć wiele chwastów, które zagrażają jakości i zdrowiu plonów, takich jak rzepak, kukurydza, pszenica czy ziemniaki.

Herbicydy można bezpiecznie stosować tam, gdzie ręczne pielenie może uszkodzić uprawę, jak cebula, czosnek, czy kminek. Takie preparaty są wygodne w stosowaniu przeciwko chwastom wieloletnim i pasożytniczym, w przypadku których inne metody zwalczania nie są skuteczne. Herbicydy można także skutecznie stosować w uprawach gęsto obsianych, gdzie ręczne i mechaniczne odchwaszczanie po prostu nie jest możliwe.

Dzięki zwalczaniu chwastów możliwe jest wczesne i terminowe sadzenie upraw. Środki ochrony roślin można stosować wszędzie tam, gdzie stan fizyczny gleby nie sprzyja ręcznemu odchwaszczaniu, przykładowo podczas deszczowych okresów lub przy zwiększonej erozji gleby. O ile często wystarcza jednorazowe zastosowanie herbicydu do pokonania chwastów, to metodę ręczną oraz mechaniczną trzeba regularnie powtarzać, aby uzyskać wymierne rezultaty. Umiejętnie stosowane środki ochrony roślin zapobiegają również rozprzestrzenianiu się chwastów.

Herbicydy można bezpiecznie stosować do zwalczania chwastów rosnących w miejscach zatorowych, takich jak pobocza dróg, pod drzewami owocowymi i na terenach pofałdowanych.

Herbicydy zapewniają korzyści wynikające z terminowego zwalczania chwastów poprzez niszczenie ich lub powstrzymywanie wzrostu w krytycznym momencie. W rolnictwie skutecznie zwalczanie chwastów w zbożach ozimych zapewniamy dodatkowo mniejsze zużycie wody przez uprawy i mniejsze straty w uprawach z powodu suszy, ponieważ niepożądane rośliny nie pobierają wilgoci i składników odżywczych z gleby. Planowanie i zarządzanie pracą przy różnych czynnościach rolniczych w dużych gospodarstwach jest ułatwione dzięki zastosowaniu środków ochrony roślin. Utrata składników odżywczych i wilgoci w plonach jest minimalizowana przez stosowanie herbicydów przedwschodowych lub przedsiewnych. W wielu częściach świata koszt zwalczania chwastów za pomocą herbicydów jest niższy niż w przypadku odchwaszczania ręcznego.